Textgröße:  A   A+ A++

Partnerzy

Współpraca przy projekcie

W projekcie uczestniczyło pięć organizacji w Niemczech oraz organizacje z Polski, Włoch i Holandii. Były one odpowiedzialne za opracowanie koncepcji, przygotowanie oraz wykonanie wystawy, a także za organizację i zarządzanie projektem. Praca nad projektem obejmowała przeprowadzanie badań i wywiadów (nagrywanie, transkrypcja, tłumaczenie), przygotowywanie prezentacji multimedialnych, wykonanie wystawy objazdowej, współpracę z mediami, przygotowanie katalogu i strony internetowej.

Rezultaty pracy projektowej, którą wykonały organizacje spoza Niemiec, są wyrazem i potwierdzeniem międzynarodowego charakteru wystawy. Instytucje te w znaczącym stopniu wpływały na koncepcję wystawy – były one reprezentantami swoich krajów ojczystych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej w Niemczech. Ich udział w projekcie dał wszystkim partnerom szansę nawiązania krytycznego dialogu, prowadzanego z perspektywy kilku krajów europejskich, a nie tylko z perspektywy „kraju sprawców“; dialogu prowadzonego z perspektywy robotników przymusowych. Rezultaty tej pracy odzwierciedlone są na wystawie.

Pięć organizacji z Niemiec, Polski, Włoch i Holandii, które od października 2008 r. do listopada 2009 r. pracowały wspólnie nad organizacją oraz  opracowaniem koncepcji naukowej wystawy objazdowej „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit. Südniedersachsen 1939-1945“, nadal współpracuje ze sobą realizując projekt „Moving with the Exhibition / Ausstellung in Bewegung“. Do ich zadań należy przygotowanie i kontynuacja działań projektowych.

Partnerzy projektu

Nad opracowaniem i wykonaniem wystawy pracowały następujące organizacje:

 

Geschichtswerkstatt Göttingen e.V./ Deutschland
Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V./ Deutschland
Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie/ Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung in Warszawa/ Polen

Istituto di Storia Contemporanea „Amato Peretta”, Como/ Italien

www.isc-como.org / www.schiavidihitler.it

Stichting Deportatie Oktober 1944 Noord en Midden Limburg, Helden/ Niederlande
Fachhochschule Hannover, Fakultät III – Medien, Information und Design/ Deutschland
Dezernat Forschung und EU-Hochschulbüro, Leibniz Universität Hannover/ Deutschland