Tekst:  A   A+ A++

Duitsland – Dwang voor Duitsers

Lina Schäfer

Lina Schäfer wordt in 1924 in Uschlag in de buurt van Kassel geboren. Haar vader is metselaar, de moeder zorgt thuis in de drie-kamer-woning voor haar zes kinderen.

In 1938, op dertienjarige leeftijd, voltooit Lina de lagere school. Daarna moet ze een „Landjahr“ (landjaar) absolveren, een dwangmaatregel van staatswege tegen de ontvolking van het platteland, om de landbouw te sterken en om de jongeren in het nationaal-socialisme ideologisch te scholen. Zesenhalf dagen per week moet Lina op het „Weißer Hof“ voor een beetje zakgeld om vijf uur `s morgens opstaan en tot `s avonds acht uur de koeien melken, de varkens voeren, hard op het veld werken en de strenge bazin uithouden.

Het „landjaar“ was alleen maar één van de vele dwangelementen, die het nationaal-socialisme in de arbeidsverhoudingen invoerde. De volledige oriëntering van de economie op een oorlog, de alomvattende vorderingen van het nationaal-socialisme en de rabiate bestrijding van de arbeidersbeweging duldden geen vrijheid. De dienstbetrekkingen werden geheel gereguleerd, het werk zelf in hoge mate bespoedigd, gemilitariseerd en permanent gecontrolleerd.

Reeds voor de oorlog behoorden barakkenverblijven, maaltijden uit de veldkeuken en het gedwongen versturen (Zwangsverschickung) van Duitse arbeiders naar ver afgelegen delen van het land bij het alledaagse beeld. Tevens bestond er het verbod een betrekking in de landbouw tegen een betrekking in de industrie te ruilen of een baan in een voor de bewapening belangrijk bedrijf wegens een beter gesalarieerde vakarbeidersbaan elders te verlaten.

Wie hier niet wilde meedoen, werd bestraft. Op „contractbreuk“ stond gevangenisstraf. Arbeidsbureau's, geheime staatspolitie en de militaire depots (Wehrmeldeämter) werkten daarbij nauw samen.

text
Bron:
Lina Stankowski, Uschlag


Bron:
Lina Stankowski, Uschlag


Bron:
Kali- und Bergbaumuseum Volpriehausen


Bron:
Kali- und Bergbaumuseum Volpriehausen